Hledání svatého Václava: nachytřovací hra pro celou rodinu

Written by PodniKavka

Sochař David Černý vytvořil parodickou parafrázi sochy, která visí v pasáži paláce Lucerna.

Dnes je den české státnosti. Chtěla jsem ho s rodinou nějak oslavit. Dcera vymyslela, jak. Poznáváme památky a slavné dny či lidi hrou. Připravím otázky a ochytřovací povídání a pak vyrazíme do terénu spjatého s tím, o co ve hře jde. Byli jsme takto už na Vyšehradě a dnes jdeme po stopách svatého Václava. Pokud byste chtěli vyrazit taky, tady je info, otázky a vše.

Je to tedy výlet na Václavák a do Lucerny v centru Prahy. Ale leckde jsou kostely svatého Václava či sochy i v jiných městech, tak stačí to trochu upravit. Nejdřív čtete dětem info a pak dostávají otázky. Hledají odpovědi, nakonec dostanou poklad. Dnes mám v krabičce připravené dvacetikoruny, každý dostane jednu. Na ní je svatý Václav.

 

Den české státnosti (28. 9.)

Den české státnosti nám připomíná událost z roku 935, kdy byl ve Staré Boleslavi zavražděn svým bratrem kníže Václav. Svátek svatého Václava byl do roku 1951 památným dnem. Za dob komunismu se tato událost příliš nepřipomínala a státním svátkem a zároveň dnem pracovního klidu si jej připomínáme opět od roku 2000, kdy byl tento den uznán zákonem a dostal oficiální označení – Den české státnosti – Svatý Václav.

Svatý Václav

 • Umřel ve 28 letech. Říkalo se mu “mnich na trůně”, protože byl asketický, dobrý vládce.
 • Na Pražském hradě zvenku na katedrále sv. Víta (na průčelí starého probošství) je Václavova socha od Jana Jiřího Bendla. I tu jsme s dětmi hledali a našli, když jsme byli na Pražském hradě

  Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935) byl český kníže a světec, který je hlavním patronem Čech a Moravy a symbol české státnosti.

 • Otec Vratislav (zemřel 921), matka Drahomíra převzala vládu, Václav na to byl ještě malý, vychovávala ho pak babička Ludmila, ta taky hodně věřila v Boha, Drahomíra proti tomu byla pohanka, jejich nevraživost vyústila ve vraždu Ludmily 15. září 921. eré stála zastánkyně křesťanství Ludmila, jejíž roli později převzal Václav.
 • Podle pověsti byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu.
 • Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o  chudé, nemocné, sirotky, cizince, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku.
 • Byl výborný jezdec na koni.
 • Svatý Václav je prvním svatořečeným českého původu, příslušníkem první dynastie panovníků – rodu Přemyslovců, symbolem české státnosti a patronem České země. Je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, mučedník. Svatý Václav je jediným českým světcem, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře římskokatolické církve
 • Socha svatého Václava na Karlově mostě je součástí sousoší Svatého Norberta, Václava a Zikmunda
 • Na Karlově mostě byste soch s Václavem našli stejně jako my několik. Je tam svatý Václav s anděly, malý Václav s Ludmilou (8. pilíř), trojsoší s Václavem na 7. pilíři (tam je se svatým Norbertem a Zikmundem). Ještě je asi jedna Vácavova socha na 15. pilíři, ale my ji nenašli. Je tam samotný Václav v rytířské zbroji s praporcem a štítem s orlicí. Václav se tu modlí za český národ a na podstavci je proto nápis „Oroduj za nás“.

  Svatá Ludmila s vnoučkem malým Václavem, jak jsme ji vyfotili na Karlově mostě. Babička ho učí číst, na soklu je reliéf |Václavova zavraždění. Toto sousoš tu původně nestálo, byl tu Václav mezi anděly, ale poškodila ho povodeň v roce 1784, a tak ho nakonec nahradilo sousoší babičky Ludmily s Václavem původně stojící na Kajetánce.

  Sedmý pilíř mostu: Václav je vlevo, uprostřed je sv. Norbert – zakladatel premonstrátů. Vpravo pak Zikmund – burgundský král s korunou a mečem.

  Zázraky

  Svatému Václavovi byly připisovány různé zázraky, které měly dosvědčovat jeho svatost.

  1. Jeden z nich souvisí s pokořením kouřimského knížete, tzv. Radslava, který údajně uviděl na Václavově čele zářící znamení kříže se dvěma anděly kolem něho, a proto se mu v bitvě vzdal.
  2. Další zázrak se měl udát u královského dvora. Jindřich Ptáčník se rozhněval, že se Václav nedostavil včas na sněm, a přikázal, aby mu nikdo neprojevoval úctu a všichni zůstali sedět. Když ale přišel Václav, král vstal a pozdravil se s ním, protože nad ním uviděl zlatý kříž a po jeho bocích dva anděly, kteří mu hrozili.
  3. vůz s jeho mrtvým tělem byl přenesen přes rozvodněnou řeku a rány se mu zhojily
  4. nemocní, kteří se za něj modlili, se uzdravili

  Myslbeková socha na Václaváku

  • Stojí tu od roku 1912.
  • Na podstavci sochy (na čtyřech stěnách kolem dokola) je napsáno: „Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, nedej zahynouti nám i budoucím.“
  • Pomník patří mezi nejznámější sochařská díla v Česku. Jeho autorem je nejvýznamnější český sochař přelomu 19. a 20.století, představitel monumentálního realismu a zakladatel novodobého českého sochařství Josef Václav Myslbek, který na něm pracoval více než třicet let.
  • Sousoší je symbolem české státnosti. 
  • Celý monument tvoří sousoší patronů české země, jemuž vévodí nejvýznamnější z nich, svatý Václav. Skládá se z mohutného kvádrového podstavce, na němž je umístěna vlastní jezdecká socha a z postav sv. Prokopa (jeho tvář je prý tváří Myslbeka), sv. Anežky České, sv. Ludmily (stojí vepředu) a sv. Vojtěcha (stojí vzadu, protože mu jako by chybí noha).
  • Socha koně s Václavem má na výšku i s kopím 7,2m a váží 5,5 tuny
  • V lednu 1969 se poblíž pomníku na protest proti sovětské okupaci upálil Jan Palach, v kulatém záhonu má pomníček.
  • Král Karel IV. byl jako dítě pokřtěn jménem Václav, a tím se jeho rodiče přihlásili k patronovi (ochránci) i k přemyslovským předkům, kteří již na sklonku 10. století chápali Václava jako patrona rodu a české země a od sklonku 11. století jej pak považovali za věčného knížete české země.

  Václavák

  • Václavské náměstí bylo vytyčeno jako součást projektu Nového města pražského, založeného dekretem císaře Karla IV. z roku 1348. Bylo městu určeno jako jedno ze dvou hlavních tržišť, původně se nazývalo Koňský trh, zatímco na Karlově náměstí byl Dobytčí trh, na Senovážném náměstí Senný a obilný trh a na dnešním Jungmannově náměstí Kurný trh
  • Název Václavské náměstí (nejprve v podobě Svatováclavské náměstí) byl zaveden roku 1848, na návrh prezentovaný veřejnosti v tomto bouřlivém roce Karlem Havlíčkem Borovským. Dříve v témže roce se na Koňském trhu konaly tři slavnostní mše, z nichž poslední vyústila ve svatodušní bouře. Raně barokní jezdecký pomník sv. Václava tehdy stával uprostřed, ale bránil dopravě, takže byl přesunut výše ke Koňské bráně. Původní kamenná socha od Jana Jiřího Bendla byla v roce 1879 přemístěna do Štulcových sadů na Vyšehradě, tam po roce 1912 nahrazena kopií a originál umístěn do stálé expozice Lapidária Národního muzea na Výstavišti v Praze – Holešovicích.
  • Rozšířeným pojmem je od 60. let 20. století místo srazu Pod vocasem, jímž se míní ocas koně z Myslbekova pomníku sv. Václava. Podle historika Dušana Třeštíka je to shromaždiště pro novodobé české dějiny mýticky významné, neuralgický bod celé země.

  Tato jiná jezdecká Václavova socha stála od roku 1650 na křižovatce ulic Vodičkovy a Jindřišské. Socha je z pískovce, vytesal ji Jan Jiří Bendl. Dnes byste ji našli na Vyšehradě ve Štulcových sadech.

  Ostatky

  Ostatky sv. Václava jsou uloženy na Pražském hradě v katedrále sv. Víta ve svatováclavské kapli. Lebka bývá při slavnostních příležitostech vystavována, dnes s procesím ve Staré Boleslavi. Spočívá na zdobeném polštáři a nese korunu s čelenkou, věnovanou v době první Československé republiky klubem dam ze Spojených států amerických. 

  Takhle vypadá kaple v jedné z lodí svatovítské katedrály na Pražském hradě, tady jsou uloženy ostatky svatého Václava.

  20 otázek o svatém Václavovi

  1. Kdo to byl Václav? (český kníže)
  2. Kdo ho vychovával? (babička Ludmila)
  3. Jaký slavný chrám dal postavit a kde je? (chrám sv. Víta na Pražském hradě)
  4. Kdo, kdy a proč zabil Václava? (28.září 935 ve Staré Boleslavi, bratr Boleslav kvůli moci)
  5. Jak dopadla jeho babička Ludmila? (křesťanku Ludmilu nchala uškrtit Drahomíra, po msrti vtala z mrtvých a byla prohlášena za svatou)
  6. Proč ho dodnes uctíváme jako svatého? (staral se o chudé, pěstoval víno a obilí pro církevní účely (svaté přijímání), byl zbožný, vykupoval otroky a vězně, bořil šibenice, stavěl kostely)
  7. Proč je symbol české státnosti?
  8. Na jaké minci ho najdeme? (na dvacetikoruně, byl i na papírově dvacce, ale ta už se nepoužívá)
  9. Najdi Václava na Václaváku (jezdecká socha na vrcholu náměstí)
  10. Který slavný sochař ji sochal a jak dlouho? (Josef Václav Myslbek, 30 let)
  11. Uměl Václav jezdit na koni? (byl výborný jezdec)
  12. Kdo stojí kolem něj? (patroni české země: sv. Prokop, sv. Anežka Česká, sv. Ludmila a sv. Vojtěch)
  13. Jaký nápis je u sousoší? („Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, nedej zahynouti nám i budoucím.“)
  14. Co znamená sejít se pod ocasem a cinkání klíči?
  15. Najdi chcíplýho koně, kdo je jeho autorem? (v pasáži Lucerna, David Černý)
  16. Kolik východů má pasáž Lucerna? (8)
  17. Vyjmenuj alespoň 2 Václavovy zázraky
  18. Co jsou to ostatky?
  19. Kde jsou Václavovy ostatky? (v chrámu svatého Víta na Pražském Hradě)
  20. Od kdy se Václavské náměstí jmenuje Václavské náměstí? Jak se mu původně říkalo?

  Teď stačí umazat odpovědi, vytisknout děckám otázky a hurá pod koně.

  Last modified: Únor 18, 2019

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *